`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zakończono przebudowę drogi 2136K w Wielmoży, gmina Sułoszowa

W dniu 9 sierpnia 2019 roku, zakończono i podpisano protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa DP nr 2136K w miejscowości Wielmoża, gmina Sułoszowa, odcinek w km 4+573,5 ÷ 5+275,0”. Inwestor zadania – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odebrał przedmiotowe zadanie bez zastrzeżeń. W pracach odbiorowych uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Krakowskiego – Pan Leszek Dolny, Marek Piekara, przedstawiciele Gminy Sułoszowa oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Wykonawcą zadania był Pan Wiesław Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97; 32-104 Koniusza.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2136K w miejscowości Wielmoża, na odcinku około 702,0 m. W ramach prac wykonano m. in.:

  • kanalizację deszczową,
  • chodnik po stronie prawej drogi powiatowej,
  • przejście dla pieszych oraz połączenie ciągu pieszego po stronie lewej drogi powiatowej, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2135K
  • wymiana istniejącego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego,
  • wykonanie oznakowania poziomego

Całkowity koszty wykonania zadania wynosi 874 998,45 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Sułoszowa.

 

Droga powiatowa nr 2136K przed przebudową

 

Droga powiatowa nr 2136K w trakcie przebudowy

 

Droga powiatowa nr 2136K w trakcie przebudowy

 


Droga powiatowa nr 2136K w trakcie przebudowy

 


Droga powiatowa nr 2136K po przebudowie

 

Uczestnicy odbioru końcowego


Uczestnicy odbioru końcowego

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje