`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Utrudnienia na drodze powiatowej nr 2141K w Januszowicach

W związku z rozpoczęciem w dniu 6 sierpnia 2019r. prac związanych z wykonaniem zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 2141K Przestańsko-Kacicie-Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacicie, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje o możliwych czasowych utrudnieniach komunikacyjnych w miejscowości Januszowice oraz Prandocin-Wysiołek, gmina Słomniki, w ciągu drogi powiatowej nr 2141K relacji Przestańsko-Kacicie-Słomniki.
W zakresie zadania wykonany zostanie następujący zakres robót:
 • przebudowa nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem jej poszerzenia do 6,00m na długości ok. 1860 m;
 • remont wlotu skrzyżowania z drogą krajową nr 7;
 • przebudowa wlotu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2142K;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w zakresie poszerzenia ich wlotów;
 • przebudowa pobocza o szerokości 1,00m częściowo obustronnego na długości ok. 2676 m;
 • budowa chodnika o szerokości 2,00m na długości ok. 490 m;
 • budowa odcinka kanalizacji deszczowej na długości ok. 73 m;
 • przebudowa oraz budowa rowu przydrożnego na długości ok. 878 m;
 • budowa korytka betonowego typu mulda na długości ok. 1154 m;
 • przebudowa istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych w ciągu chodnika i pobocza,
 • umocnienia skarp palisadą betonową oraz płytami ażurowymi;
 • rozbiórka ogrodzeń kolidujących z projektowanymi elementami drogi wraz odbudową;
 • rozbiórka betonowej rampy;
 • wycinka drzew kolidujących z projektowanymi elementami drogi.
 
Roboty prowadzi firma PRODiM, Oskar Niezabitowski, ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków.
 
Termin wykonania powyższego zakresu wyznaczony został na dzień 31 marca 2020 r.
 
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i jednocześnie prosimy o stosowanie się do tymczasowego oznakowania robót oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.
Jednocześnie informujemy, iż zakaz wjazdu na drogę powiatową na przedmiotowym odcinku nie dotyczy mieszkańców i przedsiębiorców zlokalizowanych przy tej drodze.
image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Utrudnienia czasowe