`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zakończono przebudowę drogi nr 2124K w Filipowicach (etap III)

W dniu 25 lipca 2019 roku, zakończono i podpisano protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice – ETAP III”. Inwestor zadania – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odebrał przedmiotowe zadanie bez zastrzeżeń. W pracach odbiorowych uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Krakowskiego – Pan Grzegorz Małodobry, przedstawiciele Gminy Krzeszowice oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Wykonawcą zadania była Firma FBHU TRANSFIG Wiesław Figa, Przeginia Duchowna 300; 32-061 Rybna.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice, na odcinku około 210,0 m. W ramach prac wykonano m. in.:

  • kanalizację deszczową,
  • chodnik po stronie lewej oraz prawej drogi powiatowej,
  • poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych,
  • wymiana istniejącego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego,
  • umocnienie dna i skarp istniejącego rowu.

Całkowity koszty wykonania zadania wynosi 275 428,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Krzeszowice.

 

Droga powiatowa nr 2124K przed przebudową

Droga powiatowa nr 2124K po przebudowieDroga powiatowa nr 2124K przed przebudową


Droga powiatowa nr 2124K po przebudowieDroga powiatowa nr 2124K przed przebudową


Droga powiatowa nr 2124K po przebudowie

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje