`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zakończono budowę, akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej w Krzeszowicach

W dniu 31.07.2019 roku dokonano odbioru zadania  związanego z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żbickiej/Szkolnej – Legionów Polskich w Krzeszowicach, skoordynowanej z sygnalizacjami sąsiednimi zlokalizowanymi wzdłuż ulic 3 Maja, Legionów Polskich. Prace zostały zrealizowane przez  przedsiębiorstwo „ELDREAM” Mariusz Podoba, ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina.
Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót związanych z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żbickiej/Szkolnej – Legionów Polskich w Krzeszowicach skoordynowanej z sygnalizacjami sąsiednimi zlokalizowanymi wzdłuż ulic 3 Maja, Legionów Polskich.

W ramach zadania :

 • wykonano inwentaryzację stanu istniejącego poprzez wizję lokalną,
 • wykonano wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, w tym m.in. badania gruntu,
 • pozyskano mapę do celów projektowych,
 • opracowano kompletny projekt wykonawczy obiektu, w tym m. in. projekt elektryczny sygnalizacji i przyłącza, projekt elektryczny/telekomunikacyjny koordynacji dla 3 skrzyżowań, projekt organizacji ruchu wraz z częścią ruchową pracy sygnalizacji, projekt przebudowy elementów położonych w pasie drogowym,
 • opracowano materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,
 • uzyskano zatwierdzenie materiałowe przez Zamawiającego,
 • wykonano roboty budowlane i zrealizować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym (budowlano – wykonawczym),
 • wykonano przyłącze energetyczne,
 • wykonano instalacje osprzętu elektryczno-sygnalizacyjnego (w tym szaf sterowniczych i przyłącza energetycznego),
 • wykonano instalacje konstrukcji wsporczych i kanalizacji kablowej sygnalizacji,
 • Wykonano  inwentaryzację geodezyjną z naniesieniem obiektów na mapę zasadniczą,
 • sporządzono dokumentację powykonawczą i przekazano ją Zamawiającemu.

       W najbliższych dniach zostanie uruchomiony podgląd sieciowy monitoringu urządzeń zabudowanych na obiektach – powiązany ze stroną internetowa ZDPK. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane na drogach powiatowych powiatu krakowskiego

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Krakowski we współpracy z Gminą Krzeszowice
w ramach Inicjatyw Samorządowych.

Wartość inwestycji wyniosła łącznie: 305 000,00 zł brutto.

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje