Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Modernizacja drogi nr 1270K w Rudnie Górnym oraz Wawrzeńczycach

W dniu 23 lipca 2019 roku przeprowadzono odbiór zadania związanego z modernizacją drogi powiatowej nr 1270K w miejscowości Rudno Górne oraz w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Igołomia -Wawrzeńczyce zgodnie z umową nr ZP/272/30/19.MK z dnia 23.04.2019r. oraz nr ZP/272/52/19.MK z dnia 24.06.2019
Zadanie współfinansowane z Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce w ramach Inicjatyw Samorządowych.
Zakres zadania obejmował remonto nawierzchni jezdni oraz pobocza drogi powiatowej na odcinku blisko 1,4 km. Zadanie zostało zrealizowane przez przedsiębiorstwo PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków.
Łączna kwota inwestycji wyniosła 447 810,45 zł. brutto

 

Droga powiatowa nr 1270K w miejscowości Rudno Górne przed modernizacją.

 


Droga powiatowa nr 1270K w miejscowości Rudno Górne po modernizacji.

2020-01-27 10:53:45, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2019/07/30/zakonczyla-sie-modernizacja-drogi-nr-1270k-w-rudnie-gornym-oraz-wawrzenczycach/