`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Modernizacja drogi nr 2139K w miejscowości Zagaje Smrokowskie

W dniu 24 lipca 2019 roku przeprowadzono odbiór częściowy  zadania związanego z modernizacją drogi powiatowej  nr 2139K w miejscowości  Zagaje Smrokowskie gmina Słomniki. Zadanie realizowane  zgodnie z umową nr ZP/272/31/19.MK z dnia 23.04.2019r. oraz nr ZP/272/53/19.MK z dnia 24.06.2019
Zadanie współfinansowane z Gmina Słomniki w ramach Inicjatyw Samorządowych.
Zakres prac obejmował remonto nawierzchni jezdni oraz pobocza drogi powiatowej na odcinku blisko 2,0 km. Zadanie zostało zrealizowane przez przedsiębiorstwo PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków.

Zakres odebranych robót wyniósł 495 105,28 zł co stanowi ok 74% wartości zakresów wynikających z umowy. Pozostała część zakresu zostanie rozliczona po usunięciu usterek wynikających z protokołu odbioru.

 


Droga powiatowa  nr 2139K w miejscowości  Zagaje Smrokowskie przed modernizacją.


Droga powiatowa  nr 2139K w miejscowości  Zagaje Smrokowskie po modernizacji.

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje