`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Podpisano umowę na przebudowę drogi nr 2130K w m. Bębło

W dniu 24 maja 2019 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowym HANDREM Wiesław Słowik, na wykonie robót związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 2130K odcinek B w km 2+144÷ 2+617, w m. Bębło”.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2130K w zakresie budowy chodnika (strona lewa), remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, remontu istniejącego pobocza/bezpiecznika (strona prawa) oraz przebudowy odwodnienia drogi powiatowej poprzez wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z wpustem klasycznym, wykonaniu przykanalików z wylotem do istniejącego rowu trapezowego otwartego, przebudową przepustu poprzecznego pod koroną drogi powiatowej, odmuleniem rowu trapezowego otwartego wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz przepustów pod zjazdami po stronie prawej.

Czas realizacji umowy 31.07.2019r.

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje