Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

ZDPK oferuje sprzedaż samochodów ciężarowych, na zasadzie pisemnego przetargu publicznego (zbieranie ofert kupna), OG/234/2/18 – unieważnione

Ogłoszenie

Oferta

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2a – umowa sprzedaży – Lublin

Załącznik nr 2b – umowa sprzedaży – Opel

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2019-10-22 04:27:24, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2018/10/17/ogloszenie-o-publicznym-przetargu-pisemnym-zbieranie-ofert-og-234-2-18/