`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

RODO – informacja

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego

 1. Dane osobowe przetwarzane w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej
  w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Batowicach, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, tel.: 12 622-10-10, adres e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl.
 3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania ZDPK, a także przysługujących uprawnień, można się
  kontaktować za pomocą adresu elektronicznego: iodzdpk.krakow.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego oraz zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.
 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane:
  • w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
 7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 

Data publikacji:
Kategoria: RODO