`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Umowa na most w Szczyglicach podpisana

W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, w obecności Pana Starosty Wojciecha Pałki została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego reprezentowanym przez Dyrektora Łukasza Wróblewskiego pełniącego w imieniu Powiatu Krakowskiego rolę Inwestora, a firmą Nowak Mosty Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej reprezentowanej przez Pana Dyrektora Adama Adamczyka na wykonanie mostu z dojazdami nad rzeką Rudawa w miejscowości Szczyglice.

Kwota umowna wykonania inwestycji wynosi 5 447 953,00 zł.

Warto podkreślić, że 50% tej wartości zostanie pokryte z uzyskanej przez Powiat Krakowski subwencji z rezerwy ogólnej budżetu Państwa przyznawanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Pozostałą część środków zapewnią w ramach zawartego porozumienia Powiat Krakowski oraz Gmina Zabierzów na terenie której zlokalizowana jest inwestycja.

Nowy obiekt o rozpiętości 45 metrów wpłynie na znaczną poprawę przepustowości drogi powiatowej nr 2205K biegnącej od granicy miasta Krakowa.

W obecnej chwili stary most na rzece Rudawa pozwala jedynie na ruch wahadłowy. Parametry techniczne obiektu, w sytuacji rosnących przepływów i procesów suburbanizacji na terenach powiatu krakowskiego, znacznie ograniczają przepustowość drogi oraz wydłużają czas przejazdu na trasie łączącej Kraków i lotnisko w Balicach.

Budowa nowego obiektu w nowej lokalizacji pozwoli rozwiązać powyższe problemy. Wraz z mostem zostaną przebudowane dwa odcinki drogi powiatowej stanowiące dojazdy do mostu o łącznej długości 345 m.

Według terminów zawartych w umowie, inwestycja ma zakończyć się do 30 listopada 2018 roku.

 

Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje