`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Modernizacja drogi powiatowej nr 1171K w Gołoszynie, polegającą na wykonaniu nakładek.

Dnia 13.06.2018 roku przeprowadzono odbiór zadania współfinansowanego z Gminą Skała zakres robót obejmował: Modernizację dróg powiatowych polegającą na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wg Zadania nr 3, obejmującego drogę powiatową nr 1171K w miejscowości Gołyszyn –odcinek km 1+506 do 1+706. – Kwota inwestycji 64 039,85 zł


Gołyszyn – droga powiatowa nr 1171K przed modernizacją.


Gołyszyn – droga powiatowa nr 1171K po modernizacji.Gołyszyn – droga powiatowa nr 1171K przed modernizacją.


Gołyszyn – droga powiatowa nr 1171K po modernizacji.

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje