Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego


PODZIĘKOWANIA

W imieniu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
Łukasza Wróblewskiego
serdecznie dziękujemy za uczestnictwo,
sponsorowanie oraz pomoc w przygotowaniu
Pikniku Rodzinnego,
który odbył się w sobotę, 2 maja 2018r.

 

 

 

 

 

 

2020-07-14 01:24:04, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2018/06/07/podziekowania-piknik-2018-05-02/