`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zastępca Dyrektora

Władysław Sitko

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należą sprawy:
1) bezpośredni nadzór nad pracą pracowników zgodnie z §8 ust. 1a;
2) pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg w zakresie przekazanych kompetencji;
3) prowadzenie zleconych spraw i sprawowanie nadzoru w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu Dyrektora.

Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna