`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:” Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w gminie Zabierzów.”

Zamówienie niepodlegające ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w gminie Zabierzów.”

Termin skladania ofert: 13-03-2018r. godzina 09:00.

Informacje

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Niepodlegające ust. PZP