`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

ZP-271-07-18 Ścinanie drzew, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, wraz z porządkowaniem terenu po tych robotach w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2018r – z podziałem na 5 zadań

Ścinanie drzew, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, odrostów drzew, chwastów wraz z porządkowaniem terenu po tych robotach w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2018r – z podziałem na 5 zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Informacje

Informacja dla Wykonawców 20-02-2018 r. (Temin składania ofert 28-02-2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

WYNIK

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Podlegające ustawie PZP