`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Uwaga! Zmiana nr konta, na które wpływają wadia i zabezpieczenia (od 2018-02-08)

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego – Wydział Finansów informuje, że uległ zmianie numer
konta na które wpływają wadia i zabezpieczenia.
Nowy numer konta to : 38 1560 0013 2281 8759 8000 0010

Data publikacji:
Kategoria: Ogłoszenia inne