`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

ZP-271-69-17 Przebudowa DP nr 2188K Krzeszowice – Tenczynek – Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79.