Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

ZP-271-63-17 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2134K z podziałem na odcinki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2134K z podziałem na odcinki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

2020-01-27 10:49:29, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2017/11/30/zp-271-63-17-opracowanie-dokumentacji-projektowej-przebudowy-drogi-powiatowej-nr-2134k-z-podzialem-na-odcinki-wraz-z-uzyskaniem-stosownych-uzgodnien-i-wlasciwych-decyzji-administracyjnych-wymaganych-p/