Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą siedziby Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
od dnia 04 września 2017r.;

– wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres tj.
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice

– natomiast faktury prosimy wystawiać według poniższego wzoru:

Nabywca:
Powiat Krakowski
Al. Juliusza Słowackiego 20
30-037 Kraków
NIP: 6772364194

Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice

2020-07-14 01:41:22, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2017/09/01/zmiana-adresu-siedziby-zdpk-dane-do-faktury/