`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

ZP-271-34-17 Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.