`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

ZP-271-07-17 Przebudowa DP 2122K w m. Nielepice ETAP 2

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K wraz z budową kanalizacji deszczowej,
przebudową słupów oświetleniowych wraz z napowietrzną siecią elektryczną i teletechniczną
na działkach nr 26/6, 26/8, 104, 41, 190, 259,120
w miejscowości Nielepice, gmina Zabierzów w pasie drogi powiatowej – ETAP 2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Infomacje
Informacja z otwarcia ofert
Wynik

Data publikacji:
Kategoria: Podlegające ustawie PZP