`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 

Od dnia 1 lipca 2016 roku ulegnie zmianie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w zakresie dotyczącym zarządzania ruchem na drogach wszystkich kategorii. Zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego, ale porządkujący.

W akcie prawnym po nowelizacji będzie doprecyzowana sprawa ustalania organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, dlatego polecamy uwadze te zapisy szczególnie pracownikom gmin, spółdzielni mieszkaniowych oraz sklepów z wydzielonymi dużymi parkingami.
Link do aktu prawnego – link.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości