`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Ciąg pieszy w Pisarach wzdłuż drogi powiatowej nr 2129K Rudawa – Jerzmanowice

Wydział Rozwoju i Współpracy prowadzi prace projektowe dotyczące wydłużenia ciągu pieszego w miejscowości Pisary wzdłuż drogi powiatowej nr 2129K Rudawa – Jerzmanowice. Docelowo istniejący ciąg pieszy będzie połączony z chodnikiem w miejscowości Dubie, który znajduje się przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2127K prowadzącą do Krzeszowic.

Racją przemawiającą za podjęciem tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych. Istniejący ruch pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej – szczególnie w dni robocze – powoduje duży dyskomfort dla poruszających się przechodniów i dla osób korzystających z transportu publicznego. Dlatego Zarząd Powiatu oraz Wójt Zabierzowa postanowi tę niedogodność naprawić i zadanie to będzie realizowane w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wspólnie przez Powiat Krakowski i Gminę Zabierzów.
Powyżej opisane przedsięwzięcie to tylko jedno z wielu, którymi w tym roku zajmuje się Wydział Rozwoju i Współpracy Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości