`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zimowe utrzymanie dróg

Powiat Krakowski, jako zarządca dróg powiatowych, jest zobowiązany do stałego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na podlegających mu  drogach, także w zakresie minimalizowania skutków zimy. Zarząd Powiatu realizuje ten obowiązek poprzez swoją jednostkę budżetową, jaką jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Szczegóły dotyczące prowadzenia ‘Akcji Zima’ można znaleźć w ulotce, która będzie kolportowana do mieszkańców.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych prowadzone jest corocznie przez ZDPK zgodnie z przyjętymi i wypróbowanymi standardami. W tym sezonie, w szesnastu gminach Powiatu Krakowskiego wszelkie czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD) wykonują firmy zewnętrzne wyłonione przez ZDPK w postępowaniu przetargowym.
Wyjątkiem jest Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce,  która na mocy obowiązującego porozumienia zawarła samodzielnie umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie ZUD oraz Gmina Słomniki, która przejęła zimowe utrzymanie ulic – nie będących ciągami dróg powiatowych – w centrum Słomnik.

Ulotka o „Akcji Zima”

2015-11-24

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości