`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Jeszcze do końca listopada 2015 roku będzie trwała przebudowa drogi powiatowej nr 2136K Sułoszowa – Kolonia Długa.

Przebudowa drogi jest realizowana w ramach rządowego programu finansowanego w 50% przez budżet państwa, a w pozostałym zakresie przez zainteresowane samorządy terytorialne.
W wyniku przebudowy odnowione zostało odwodnienie drogi, zostały zamontowane bariery energochłonne, wybudowano nowy chodnik oraz ułożona została nowa nawierzchnia jezdni. Ciekawostką jest powstanie nowego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2136K i 1154K w miejscowości Sułoszowa wraz z oświetleniem. Ponadto odnowione będzie oznakowanie pionowe i poziome.

jesz do konc zdjecie2 550
Całość inwestycji zamyka się w kwocie 5 481 575,53 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 695 726,00 zł. Resztę kosztów pokrywa budżetu powiatu, budżet gminy Sułoszowa oraz dwie firmy prywatne.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości