`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Przygotowanie dróg powiatowych do nowego roku szkolnego

Obecnie trwają intensywne prace związane z przeglądem, uzupełnieniem oraz ustawieniem dodatkowego oznakowania na drogach powiatowych przy placówkach oświatowych. Ponadto Zarząd Dróg odnawia oznakowanie poziome, w tym przejścia dla pieszych z których korzystają uczniowie. Wszystkie powyższe działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych, pieszych uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Starosta, jako organ zarządzający ruchem, przypomina o podstawowych zasadach obowiązujących w okolicy przejść dla pieszych:
–    kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu,
–    dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat,
–    zabrania się przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
–    zabrania się przebiegania przez jezdnię.

przyg drog powi do nowe ilustracja nr 2 550

Zarząd Dróg zachęca Dyrektorów szkół i przypomina o możliwości wyznaczenia pracownika szkoły, który pełniłby rolę osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu, w godzinach wzmożonego przemieszczania się uczniów do i ze szkoły. Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię nosi specjalny ubiór odblaskowy i może wydawać kierującym polecenia i sygnały. Obecność takiej osoby na drodze, wpływa bardzo pozytywnie na kierujących i skutkuje uspokojeniem ruchu przy obiektach szkolnych.

 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości