Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Krakowie droga powiatowa nr 1034K w miejscowości Zalas została w roku 2015 przeznaczona do modernizacji, która miała na celu: uporządkowanie odwodnienia drogi, wymianę warstw jezdnych oraz miejscowe umocnienie skarp. Zadanie było realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych Powiatu Krakowskiego i Gminy Krzeszowice. Udział finansowy powiatu wyniósł 232,8 tys. złotych, a gminy 155,2 tys. zł.
Uporządkowane odwodnienia drogi powiatowej polegało na odtworzeniu rowów ziemnych, zabudowę korytek drogowych i odpowiednie wyprofilowanie nowej nawierzchni jezdni.

 

Droga powiatowa nr 1034K stanowi część szlaku komunikacyjnego dla jadących z powiatu chrzanowskiego do Krakowa przez miejscowość Zalas i Frywałd. Porusza się po niej komunikacja zbiorowa realizowana przez prywatnych przewoźników.

2020-07-14 03:09:27, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2015/06/29/modernizacja-drogi-powiatowej-w-miejscowosci-zalas/