`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Maszyny rolnicze na drogach publicznych

W związku z rozpoczęciem sezonu prac polowych pracownicy Zarządu Dróg zaobserwowali zwiększony ruch maszyn rolniczych. Poruszanie się po drogach publicznych pojazdami wolnobieżnymi, ciągnikami rolniczymi i pojazdami specjalnymi (kombajny itp.), których szerokość przekracza dopuszczalną przepisami ustawy prawa o ruchu drogowym, ale nie przekracza 3,5 m,  może się odbywać wyłącznie jako pojazdu nienormatywnego, za zezwoleniem kategorii II wydanym przez Starostę. W imieniu i z upoważnienia Starosty zezwolenia te wydaje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej po drogach publicznych wszystkich kategorii, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad.

Zezwolenie jest wydawane po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie jest ważne przez okres 12 miesięcy, a jego brak może skutkować karą pieniężną nałożoną przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości