`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Ruszyły remonty cząstkowe dróg powiatowych

Na ciągach dróg powiatowych ruszyły remonty cząstkowe ubytków w warstwach jezdnych. Zakres prac obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg, przy zastosowaniu emulsji szybkorozpadowej i grysów wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu zautomatyzowanego remontera drogowego, a także remont nawierzchni betonem asfaltowym (lub asfalt lany).
Za pomocą tzw. remonterów są naprawiane uszkodzenia pokrowca bitumicznego płytkie do 2 cm oraz średnie od 2 do 10 cm. Do wykonania remontów służy mieszanka kruszywa płukanego ze skał magmowych połączona za pomocą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej. Pozostałe ubytki w jezdni będą naprawiane w sposób tradycyjny za pomocą układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Użytkowników dróg prosimy o wyrozumiałość związaną z utrudnieniami w ruchu powstałymi podczas prac remontowych.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości