`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Poprawa odwodnienia jezdni dróg powiatowych

W ramach pozimowego sprzątania dróg powiatowych, w gminach w których Zarząd Dróg prowadził zimowe utrzymanie, podjęto działania mające na celu prawidłowe odwodnienie jezdni poprzez ścięcie zawyżonych poboczy. Po ścięciu poboczy, woda  będzie mogła swobodnie spływać do przydrożnych rowów i nie będzie gromadzić się na jezdni stwarzając tym samym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z uwagi na fakt, że pobocza nie zostały dodatkowo utwardzone, do czasu ich zadarnienia się, prosimy o unikanie najeżdżania na te pobocza, szczególnie prośba ta dotyczy samochodów ciężarowych o większej masie całkowitej.
W dalszej kolejności Zarząd Dróg planuje, w ramach posiadanych środków, odtwarzanie i odmulanie rowów drogowych, a miejsca wypłukiwania poboczy będą systematycznie uzupełniane destruktem asfaltowym.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości