`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Sprzątanie dróg powiatowych

 Marzec i kwiecień są miesiącami, w których wykonywane są prace związane ze sprzątaniem dróg powiatowych. Sprzątanie dotyczy usunięcia mateiałów uszorstniających pozostałych po zimowym utrzymaniu dróg oraz usunięcia z pasa drogowego innych zalegających odpadów.
Utrzymanie porządku w pasie drogowym spoczywa na zarządcy drogi, wyjątek stanowią przystanki komunikacji zbiorowej (utrzymanie czystości zapewniają gminy) oraz zjazdy (utrzymanie czystości zapewniają właściciele lub użytkownicy nieruchomości do których zjazdy te prowadzą).
Ponadto w ramach utrzymania porządku w pasie drogowym, jeszcze w miesiącu marcu wyłonieni będą wykonawcy do koszenia traw, które bardzo często ograniczają kierującym widoczność. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego sprawa koszenia traw w roku 2015 będzie traktowana priorytetowo przez Zarząd Dróg.
Utrzymanie porządku jest także systematycznie realizowane poprzez usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień z poboczy i rowów przy drogach powiatowych. Zadanie to realizowane jest przez cały rok dzięki nawiązanej współpracy z Zakładem Karnym w Ruszczy.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości