`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Kampania wyborcza w pasie drogowym bez opłat za zajęcie pasa drogowego

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami o umieszczanie w pasie drogowym, w ramach tegorocznej kampanii przed wyborami do samorządu, billboardów, banerów, tablic informacyjnych itp., a więc tzw. nośników reklamowo-informacyjnych, informujemy wszystkich zainteresowanych, że – podobnie, jak w przypadku wszelkiego rodzaju reklam – obowiązuje uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi. Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć stosowny wniosek, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Komitetu Wyborczego. Do wniosku należy dołączyć:

  • uchwałę Komitetu Wyborczego o powołaniu pełnomocnika,
  • oświadczenie pełnomocnika o przyjęciu udzielonego pełnomocnictwa,
  • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Komitetu Wyborczego przez właściwą Komisję Wyborczą lub PKW.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ZDPK nie pobiera od Komitetów Wyborczych opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia materiałów wyborczych.

Formularz wniosku można znaleźć tutaj.

 

Data publikacji:
Kategoria: Warto wiedzieć