`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Lepiej zapobiegać, niż szacować straty

Co pewien czas dochodzi do zniszczeń odcinków dróg powiatowych w wyniku nagłych opadów nawalnych. „Powstanie takich szkód można w znacznym stopniu zminimalizować dbając o należyte działanie urządzeń odwadniających” – twierdzi Dyrektor ZDPK Marian Paszcza. „Wprawdzie działania takie wymagają znacznych środków finansowych, jednak naprawa powstałych zniszczeń jest znacznie droższa”.

Aby zminimalizować zniszczenia dróg przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, ZDPK prowadzi w bieżącym roku, na terenie całego powiatu, kompleksowe prace o łącznej wartości 1 mln 180 tys. zł. Złożyły się na nie modernizacja oraz odtwarzanie rowów odwodnieniowych, naprawa obrywów, naprawa i bieżące utrzymanie przepustów oraz roboty odwodnieniowe. „Tegoroczny budżet nie pozwolił nam sprostać wszystkim potrzebom, jednak w miarę posiadanych środków będziemy w przyszłości sukcesywnie kontynuować działania ograniczające możliwość zaistnienia szkód powodziowych oraz zniszczeń dróg w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” – zapewnia Dyrektor Marian Paszcza.

 

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości