`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Remonty mostów

Do ważnych zadań Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego należy utrzymanie mostów znajdujących się w ciągach dróg powiatowych. Prace związane z ich bieżącym utrzymaniem oraz niezbędne remonty wymagają znacznych nakładów finansowych, chociaż w odczuciu społecznym nie są tak zauważalne, jak remonty i modernizacje dróg.

W roku 2014 prace konserwacyjno-naprawcze związane z bieżącym utrzymaniem mostów oraz remonty mostów i przepustów będą kosztować ok. 500 tys. złotych. Prace konserwacyjne (zabezpieczenie antykorozyjne) wykonane zostały na mostach w Konarach i Wrząsowicach, a nawierzchnię mostów naprawiono w Brzoskwini, Maszkowie i Czułowie. Remonty mostów przeprowadzono także w miejscowościach: Jerzmanowice, Brzyczyna, Książniczki, Lusina (w trakcie), Garlica Duchowna (w trakcie).

Spory wydatek, sięgający kolejnych 500 tys. zł, wiąże się z prowadzonym aktualnie remontem mostu w Rudawie. W sumie, bieżące utrzymanie i remonty mostów kosztować będą w tym roku ok. 1 mln złotych.

remo most IMG 7860-550

remo most IMG 7932-550

remo most IMG 8010-550

remo most IMG 8013-550

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości