`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Sprawna realizacja Inicjatyw Samorządowych w gminie Krzeszowice

W lipcu ukończona została przedostatnia w tym roku transza inwestycji, realizowanych w ramach Inicjatyw Samorządowych, w gminie Krzeszowice. Także w tym przypadku, dzięki współpracy władz gminy, możliwe było sprawne przygotowanie i terminowe wykonanie modernizacji pięciu odcinków dróg powiatowych, o łącznej długości 6748 metrów.
Zmodernizowane zostały dwa odcinki dróg w Nawojowej Górze o łącznej długości 4670 metrów (2123k), dwa odcinki w Zalasie o łącznej długości 1718 metrów (1034k i 1035k), oraz liczący 360 metrów odcinek w Miękini (2125k). Całkowita wartość zrealizowanych zadań dała kwotę przeszło 1 mln 450 tys. zł. Gmina Krzeszowice sfinansowała 40 proc. tej kwoty (ok. 580 tys. zł).

Zakres wykonanych prac, oprócz odtworzenie warstw jezdnych, poprzez wykonanie nakładek z betonu asfaltowego, obejmował także uzupełnienie poboczy oraz częściowe odwodnienie korpusu drogowego (odtworzenie rowów).

spra-rali-is-krzesz 2123K Nawojowa G. przed -550
przed modernizacją

spra-rali-is-krzesz 2123K Nawojowa G. po -550
po modernizacji


spra-rali-is-krzesz 1034K Zalas przed -550
przed modernizacją

spra-rali-is-krzesz 1034K Zalas po -550
po modernizacji

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości