`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Mników nie będzie podtapiany

Niepozorny ciek wodny w Mnikowie (gmina Liszki), w ciągu drogi powiatowej 2189k, przysparzał poważnych kłopotów mieszkańcom. Dochodziło tam do podtopień posesji, topiły się zwierzęta, rosły straty materialne. Dzięki konsekwentnym działaniom przedstawicieli lokalnego samorządu, a zwłaszcza skutecznym staraniom radnej Powiatu Krakowskiego Janiny Greli, władze powiatu zabezpieczyły w swoim budżecie kwotę 250 tys. złotych na realizację niezbędnej inwestycji, która przyniesie oczekiwaną ulgę mieszkańcom Mnikowa.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego podjął energiczne działania, uzyskał pozwolenie
wodnoprawne na budowę przepustu ramowego i w drodze przetargu wyłonił w marcu doświadczoną firmę, która obecnie sprawnie realizuje inwestycję. Koszt inwestycji zamknie się ostatecznie kwotą 158 tys. 664 zł.

Zarówno sołtys Irena Korpak, radna gminy Liszki, jak i mieszkańcy Mnikowa, z Andrzejem Lachem na czele, nie szczędzą słów uznania dla realizującego inwestycję P.B.U. Gomibud Sp. z o.o. z Borku Szlacheckiego, chwaląc profesjonalizm, organizację pracy, a zwłaszcza maksymalne ograniczenie uciążliwości prac budowlanych. Warto dodać, że oprócz wybudowania przepustu, zostanie dodatkowo zabezpieczone osuwisko po prawej stronie cieku.
Plac budowy wizytował niedawno osobiście dyrektor ZDPK Marian Paszcza, który oceniając zaawansowanie prac przewiduje możliwość ich ukończenia do końca czerwca, a więc kilka miesięcy, przed zaplanowanym terminem.

 

mnikow-przepust 170236-550

 

mnikow-przepust 165716-550

 

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości