`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic

Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic

Na drodze powiatowej K2129 (Rudawa – Szklary – Jerzmanowice) została 21 lutego uruchomiona sygnalizacja świetlna. Jest to pierwsza w tym roku sygnalizacja świetlna uruchomiona na drodze powiatowej. Jej instalację poprzedziła analiza ruchu w centrum Jerzmanowic, z której wynikało, że – w porównaniu do innych miejsc na terenie gminy – odznacza się on w tym miejscu zwiększoną intensywnością.

Droga powiatowa w centrum Jerzmanowic krzyżuje się z drogą krajową E94 i jest drogą tranzytową między autostradą Katowice – Kraków, a drogą S7 Warszawa – Kraków. Istotne jest również duże nagromadzenie w tym miejscu podmiotów gospodarczych i traktowanie tej drogi przez przedsiębiorców jako ciągu tranzytowego (m.in. transport kruszywa z pobliskiego kamieniołomu w Dubiu). Sygnalizator zamontowany w centrum Jerzmanowic działa w obu kierunkach ruchu. Podczas normalnego trybu pracy na sygnalizatorze pali się w obu kierunkach zielone światło, nie ulegające cyklicznym zmianom. Ruch kołowy zostaje wstrzymany światłem czerwonym dopiero gdy pieszy wciśnie przycisk. Dodatkowo, z uwagi na prosty w tym miejscu odcinek drogi i zaobserwowane częste przekraczanie przez kierujących pojazdami dozwolonej prędkości, zamontowany został detektor dokonujący pomiaru prędkości nadjeżdżającego pojazdu. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierującego pojazdem detektor powoduje zapalenie się światła czerwonego.

Rozwiązanie to w znacznym stopniu wpłynie na przestrzeganie przez kierowców przepisów prawa ruchu drogowego. Dzięki sygnalizacji świetlnej poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jerzmanowice, a zwłaszcza bezpieczeństwo przeszło 500 uczniów Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, znajdującego się w bliskiej odległości od drogi powiatowej. Sygnalizacja świetlna, która powstała na wniosek wójta Adama Piaśnika, przy wsparciu Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Nabagło (zarazem dyrektora Zespołu Szkół w Jerzmanowicach), jest – po wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na drodze gminnej K600174 – kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu w gminie Jerzmanowice.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości