`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

PD-2 Obsługa komunikacyjna działki poprzez istniejący zjazd

1.

Wniosek wypełniony winien być przez inwestora oraz przez niego podpisany. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik lub upoważniona przez inwestora osoba, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z opłatą skarbową – określoną w Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2016.1827 t.j.) – w wysokości 17,00 zł, którą należy wnieść na konto:

Urząd Gminy Zielonki
Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
Deutsche Bank Polska S.A,
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

2.

W przypadku obsługi komunikacyjnej budynku handlowego lub usługowego należy dokonać wpłaty w wysokości 82,00 zł na powyższe konto i dołączyć potwierdzenie wpłaty do składanego wniosku – Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2016.1827 t.j.).

3. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 i mapę ewidencyjną gruntów lub mapę zasadnicza w skali 1:500 / 1:1000.
4. W przypadku, gdy obsługa komunikacyjna wnioskowanej działki odbywać się będzie poprzez zjazd z drogi powiatowej na wydzieloną drogę wewnętrzną lub na zasadzie służebności gruntowej, należy przedstawić dokument potwierdzający współwłasność lub służebność gruntową (ksero wypisu z rejestru gruntów lub ksero aktu notarialnego).
5. W przypadku obsługi komunikacyjnej poprzez drogę gminną nie będącą drogą publiczną, należy dodatkowo do wniosku dołączyć pismo z Urzędu Gminy potwierdzające dostępność komunikacyjną wnioskowanej działki do drogi gminnej włączonej do drogi powiatowej. Mapa powinna obejmować miejsce włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej.

Wniosek do pobrania pdf

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać:
Punkt Obsługi Klienta

 

 

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Jak załatwić sprawy