`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

PD-1 Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu indywidualnego lub publicznego

 1. Wniosek wypełniony winien być przez inwestora oraz przez niego podpisany. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik lub upoważniona przez inwestora osoba, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z opłatą skarbową – określoną w Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2016.1827 t.j.) – w wysokości 17,00 zł, którą należy wnieść na konto:
  Urząd Gminy Zielonki
  Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
  Deutsche Bank Polska S.A,
  ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
 2. W przypadku obsługi komunikacyjnej budynku handlowego lub usługowego należy dokonać wpłaty w wysokości 82,00 zł na powyższe konto i dołączyć potwierdzenie wpłaty do składanego wniosku – Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2016.1827 t.j.).
 3. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 i mapę ewidencyjną gruntów lub mapę zasadniczą w skali 1:500 / 1:1000.

 Wniosek dot. zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu lub

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać:
Punkt Obsługi Klienta

 

 

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Jak załatwić sprawy