`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

PD-4 Lokalizacja nowego lub remont/przebudowa istniejącego ogrodzenia

 

1.

 

Wniosek wypełniony winien być przez inwestora oraz przez niego podpisany. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik lub upoważniona przez inwestora osoba, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z opłatą skarbową – określoną w Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2016.1827 t.j.) – w wysokości 17,00 zł, którą należy wnieść na konto:

Urząd Gminy Zielonki
Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
Deutsche Bank Polska S.A,
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

2.

Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 i mapę ewidencyjną gruntów lub mapę zasadniczą w skali 1:500 / 1:1000.

3. W przypadku remontu/przebudowy ogrodzenia należy we wniosku określić zakres planowanych prac.

 


Wniosek dotyczący lokalizacji nowoprojektowanych ogrodzeń pdf
Wniosek dotyczący przebudowy/remontu istniejących ogrodzeń pdf

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać:
Punkt Obsługi Klienta

 

 

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Jak załatwić sprawy