`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1033K i 2186K z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1033K i 2186K z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku

Inwestycja realizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, PRIORYTET 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, DZIAŁANIE 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe, Projekt Nr MRPO.04.01.03-12-503/09.

Most nr 86 nad potokiem Krzeszówka, między Tenczynkiem a Krzeszowicami w ciągu drogi nr 2121K

Most nr 86 nad potokiem Krzeszówka, między Tenczynkiem a Krzeszowicami w ciągu drogi nr 2121K

Data publikacji:
Kategoria: Inwestycje