`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

IR-7 Zgłoszenie wprowadzenia stałej / tymczasowej organizacji ruchu

Każdy podmiot, który wprowadza na drodze powiatowej lub gminnej stałą lub tymczasową organizację ruchu jest zobowiązany na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 poz. 784) do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem na tej drodze. Organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych powiatu krakowskiego jest Starosta Krakowski. W jego imieniu zadanie to wykonuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Poniżej wzór zgłoszenia jakie należy przedłożyć minimum na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu.

IR-7 WZÓR_wprowadzenia stałej org. ruchu

IR-8 WZÓR_wprowadzenia TOR tymczasowej org. ruchu

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Inżynieria Ruchu, Jak załatwić sprawy