UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

UWAGA! Nowe ogłoszenia o zamówieniach publicznych zamieszczamy na BIP

Informujemy, iż nowe ogłoszenia o  zamówieniach publicznych, 
niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych”,
zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej

w podmenu ZP inne