Usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego z podziałem na 4 zadania.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego z podziałem na 4 zadania.

Termin skladania ofert: 16-04-2018r. godzina 13:00.

Informacje

Informacja z otwarcia ofert