Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:" Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w gminie Zabierzów."

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w gminie Zabierzów."

Termin skladania ofert: 13-03-2018r. godzina 09:00.

Informacje