UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice, gmina Krzeszowice.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice, gmina Krzeszowice.

Termin składania ofert: 22-12-2017 godz. 10.00

Informacje