UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Duchowna.

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Termin składania ofert: 17-11-2017 r., godz. 12:00

Informacje