UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciagach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017 r. (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE).

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciagach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017 r.

Termin składania ofert: 17-08-2017 r., godz. 10:00.

Informacje