Wykonanie zaniżeń w istniejących ciagach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017 r. (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE).

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciagach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017 r.

Termin składania ofert: 17-08-2017 r., godz. 10:00.

Informacje