Powtórzone postępowanie - Zaprojektuj i wykonaj przebudowę dojazdów i przyczółków przeprawy przez Wisłę w Czernichowie w ciagu drogi 2183K.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Powtórzone postępowanie - Zaprojektuj i wykonaj przebudowę dojazdów i przyczółków przeprawy promowej przez Wisłę w Czernichowie w ciagu drogi 2183K.

Termin składania ofert: 24-04-2017 godz. 12.00

Informacje