Wykonanie zaniżeń w istniejących ciągach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciągach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017r.

Termin skladania ofert: 25-07-2017r. godzina 10:00.

Informacje

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki aktywne) na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki aktywne) na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r.

Termin skladania ofert: 25-07-2017r. godzina 11:00.

Informacje

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki i bariery) na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki i bariery) na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r.

Termin skladania ofert: 25-07-2017r. godzina 11:00.

Informacje

Wykonanie barier na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego: Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących drogowych barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2017r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie barier na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego:
Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących drogowych barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2017r.

Termin skladania ofert: 25-07-2017r. godzina 9:00.

Informacje

Modernizacja drogi powiatowej nr 2130K w miejscowości Bębło polegająca na wykonaniu nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Modernizacja drogi powiatowej nr 2130K w miejscowości Bębło polegająca na wykonaniu nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego

Termin skladania ofert: 28-07-2017r. godzina 12:00.

Informacje

Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K w miejscowości Batowice – zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K w miejscowości Batowice – zaprojektuj i wybuduj.

Termin skladania ofert: 24-07-2017r. godzina 14:00.

Informacje

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w m. Zielonki i Garlica Murowana wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w m. Zielonki i Garlica Murowana wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego

Termin skladania ofert: 25-07-2017r. godzina 09:00.

Informacje

Informacja dla Wykonawcy

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1951K w m. Rzeszotary (ul. Myślenicka)

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1951K w m. Rzeszotary (ul. Myślenicka)

Termin skladania ofert: 12-07-2017r. godzina 12:00.

Informacje