UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

UWAGA! Nowe ogłoszenia o zamówieniach publicznych zamieszczamy na BIP

Informujemy, iż nowe ogłoszenia o  zamówieniach publicznych, 
niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych”,
zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej

w podmenu ZP inne

Usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego z podziałem na 4 zadania.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego z podziałem na 4 zadania.

Termin skladania ofert: 16-04-2018r. godzina 13:00.

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE - Dostawa maszyny do zrąbkowania gałęzi z wycinki krzewów i odrostów drzew.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Dostawa maszyny do zrąbkowania gałęzi z wycinki krzewów i odrostów drzew.

Termin skladania ofert: 05-04-2018r. godzina 13:00.

Informacje

Zawiadomienie o wyniku

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej prawidłowości budowy drogi powiatowej nr1154K relacji Przeginia-Sułoszowa-Trzyciąż na terenie miejscowości Sułoszowa II, na odcinku wzdłuż nieruchomości nr ewid. 971 zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1264, 11

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej prawidłowości budowy drogi powiatowej nr1154K relacji Przeginia-Sułoszowa-Trzyciąż na terenie miejscowości Sułoszowa II, na odcinku wzdłuż nieruchomości nr ewid. 971 zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1264, 1144/1, 1143/8 w m. Sułoszowa II, Gm. Sułoszowa, zakresie zgodności ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, m. in. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124), uwzględniająca wpływ utwardzenia nawierzchni drogi i aktualnej jej wysokości na sposób spływu wód opadowych wód pochodzących z roztopów.

Termin skladania ofert: 27-03-2018r. godzina 10:00.

Informacje

Dostawa maszyny do zrąbkowania gałęzi z wycinki krzewów i odrostów drzew.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Dostawa maszyny do zrąbkowania gałęzi z wycinki krzewów i odrostów drzew.

Termin skladania ofert: 21-03-2018r. godzina 13:00.

Informacje

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:" Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w gminie Zabierzów."

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w gminie Zabierzów."

Termin skladania ofert: 13-03-2018r. godzina 09:00.

Informacje

Aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz wykonanie mapy do celów projektowych wraz z uzyskaniem klauzuli dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek – Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz wykonanie mapy do celów projektowych wraz z uzyskaniem klauzuli dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek – Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79.

Termin skladania ofert: 02-03-2018r. godzina 11:00.

Informacje

Przygotowywanie projektów organizacji ruchu na zlecenie ZPDK w 2018

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Przygotowywanie projektów organizacji ruchu na zlecenie ZPDK w 2018.

Termin skladania ofert: 12-02-2018r. godzina 13:00.

Informacje