Powtórzone postepowanie - Remont drogi powiatowej nr 2131K, gmina Wielka Wieś polegająca na wykonaniu nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Remont drogi powiatowej nr 2131K, gmina Wielka Wieś polegająca na wykonaniu nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego

Termin składania ofert: 17-11-2017 r., godz. 12:00

Informacja

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Duchowna.

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Termin składania ofert: 17-11-2017 r., godz. 12:00

Informacje

Montaż znaków świetlnych w obrębie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2017 roku - Rejon I i II

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Montaż znaków świetlnych w obrębie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2017 roku - Rejon I i II

Termin składania ofert: 13-11-2017 r., godz. 10:00

Informacja

Remont drogi powiatowej nr 2131K, gmina Wielka Wieś polegająca na wykonaniu nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Remont drogi powiatowej nr 2131K, gmina Wielka Wieś polegająca na wykonaniu nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego

Termin składania ofert: 09-11-2017 r., godz. 12:00

Informacja

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Rudawa w Szczyglicach w ramach projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Rudawa w Szczyglicach w ramach projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 wraz z budową mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach i oświetlenia – etap I”

Termin składania ofert: 06-11-2017 r., godz. 12:00.

Informacje

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciągach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017r. (Postępowanie powtórzone)

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciagach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017 r.

Termin składania ofert: 26-10-2017 r., godz. 10:00.

Informacje

Remont barier na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego obejmujący drogi powiatowe Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Remont barier na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego obejmujący drogi powiatowe Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów

Termin składania ofert: 06-10-2017 r., godz. 11:00

Informacja

Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Wyspiańskiego w Skawinie (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE).

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Wyspiańskiego w Skawinie.

Termin składania ofert: 18-08-2017 r., godz. 10:00

Informacje