Przygotowywanie projektów organizacji ruchu na zlecenie ZPDK w 2018

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Przygotowywanie projektów organizacji ruchu na zlecenie ZPDK w 2018.

Termin skladania ofert: 12-02-2018r. godzina 13:00.

Informacje

Dostawa słupków drogowych (do znaków i tablic) ocynkowanych hutniczo fi 60 mm wraz z kapturkami.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Dostawa słupków drogowych (do znaków i tablic) ocynkowanych hutniczo fi 60 mm wraz z kapturkami.

Termin skladania ofert: 29-01-2018r. godzina 09:00.

Informacje

Zakup wraz z dostawą masy mineralno-asfaltowej do stosowania "na zimno" na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Zakup wraz z dostawą masy mineralno-asfaltowej do stosowania "na zimno"  na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r.

Termin skladania ofert: 23-01-2018r. godzina 09:00.

Informacje

Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice, gmina Krzeszowice.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice, gmina Krzeszowice.

Termin składania ofert: 22-12-2017 godz. 10.00

Informacje

Usługa polegająca na dozorowaniu siedziby Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego zlokalizowanej w miejscowości Batowice, ul. Karola Wojtyły 106 w 2018r.

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Usługa polegająca na dozorowaniu siedziby Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego zlokalizowanej w miejscowości Batowice, ul. Karola Wojtyły 106 w 2018r.

Termin składania ofert: 12-12-2017 r., godz. 10:00

Informacja

Wynik

Powtórzone postepowanie - Remont drogi powiatowej nr 2131K, gmina Wielka Wieś polegająca na wykonaniu nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Remont drogi powiatowej nr 2131K, gmina Wielka Wieś polegająca na wykonaniu nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego

Termin składania ofert: 17-11-2017 r., godz. 12:00

Informacja

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Duchowna.

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Termin składania ofert: 17-11-2017 r., godz. 12:00

Informacje

Montaż znaków świetlnych w obrębie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2017 roku - Rejon I i II

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Montaż znaków świetlnych w obrębie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2017 roku - Rejon I i II

Termin składania ofert: 13-11-2017 r., godz. 10:00

Informacja