Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Wyspiańskiego w Skawinie (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE).

Postępowanie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Wyspiańskiego w Skawinie.

Termin składania ofert: 18-08-2017 r., godz. 10:00

Informacje

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciagach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017 r. (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE).

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciagach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017 r.

Termin składania ofert: 17-08-2017 r., godz. 10:00.

Informacje

Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Wyspiańskiego w Skawinie.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Wyspiańskiego w Skawinie.

Termin skladania ofert: 07-08-2017r. godzina 10:00.

Informacje

Powtórzone postepowanie - Wykonanie zaniżeń w istniejących ciągach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciągach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017r.

Termin skladania ofert: 04-08-2017r. godzina 10:00.

Informacje

Budowa przepustu fi.800 pod drogą powiatową nr 2155K, przebudowa istniejącego przepustu pod zjazdem, remont istniejącego rowu drogowego na dz. nr 115, obręb Księżniczki. Remont istniejącego rowu na dz. nr 177/3, obręb Kończyce, gmina Michałowice.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Budowa przepustu fi.800 pod drogą powiatową nr 2155K, przebudowa istniejącego przepustu pod zjazdem, remont istniejącego rowu drogowego na dz. nr 115, obręb Księżniczki. Remont istniejącego rowu na dz. nr 177/3, obręb Kończyce, gmina Michałowice

Termin skladania ofert: 09-08-2017r. godzina 12:00.

Informacje

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciągach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Wykonanie zaniżeń w istniejących ciągach pieszych, dobudowy odcinków chodników w 2017r.

Termin skladania ofert: 25-07-2017r. godzina 10:00.

Informacje

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki aktywne) na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki aktywne) na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r.

Termin skladania ofert: 25-07-2017r. godzina 11:00.

Informacje

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki i bariery) na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r.

Zamówienie niepodlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych".

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki i bariery) na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r.

Termin skladania ofert: 25-07-2017r. godzina 11:00.

Informacje